Oplæg til sommergræs og store-rengøringsdag 2012

Læs Sannes oplæg til staldmødet 24. april. Det handler om græs og om rengøring af staldene…

Foråret er kommet og selvom det stadig er koldt og græsset kun nødig vil op, skal hestene ud af staldene og på græs. De kan simpel hen ikke vente længere.

I lighed med sidste år (- og mange tidligere) er der et generelt ønske om at hestene går på halvdagsgræs, ud fra teorien om, at de så bliver mindre stressede, der er mere ro på flokkene og at de overvejende bliver bedre til at regulerer deres ædelyst. Det er vi vist alle enige om.

Så målet og drømmen er stadig de store marker, (de store vidder ligesom på Island :-) med ikke for meget græs og glade heste der efter en tilvænningsperiode på godt 14 dage kan gå på græs fra morgenholdet lukker dem på – til aftenholdet lukker fra. Vel og mærke uden at blive hverken for tykke eller, endnu værre, forfangne.
Vi ønsker alle smukke, spænstige, sunde og veltrænede heste der kan gå en taktren tølt fra den ene ende af skoven til den anden :-)

Så langt så godt, virkeligheden kan nogen gange være anderledes.
Vi og hestene bor i Østjylland, tæt på Århus og på fede velnærede jorde.

En forudsætning er derfor altid, at markernes og græssets tilstand tillader det vi ønsker os og her spiller også andet vind og vejr ind.

Det kan være uendelig svært at regulere så alle er tilfredse, dels fordi der er stor forskel på hvor meget den enkelte rider og motionerer sin hest og dels fordi de enkelte hestes måder at sætte huld på er forskellige. Derfor må I hver især selv tage jeres del af ansvaret og regulerer jeres hest med motion og ”p-fold”som I finder det nødvendigt.

Når vi snakker græsning, er det jo ikke en statisk konstruktion. Vi skal se på det på den måde, at vi løbende må justere ud fra de vilkår vi har. Det er det, der er udfordringen ved sommerperioden.

Men vi skal jo starte et sted, så derfor er vi startet mandag d. 23/4 med at vænne hestene til græsset over en periode som kan vare 2-3 uger.

Fra søndag d.29/4 bliver hestene ude om natten, og de flyttes til deres nye sommer folde.Vi vil gerne have folk til at hjælpe med dette.

Vi har pt: en hoppeflok på 12 – og en vallakkeflok på 14.

Vi starter med at flytte de 10 vall. op på Vejgårds marker.
Derefter lukkes og renses slusen bagom Henriettes mark. Det skal gøres på mandag.

Der er ikke så meget græs på Eriks 1. mark endnu, derfor lader vi til at begynde med, en mindre flok gå der i længere tid
Onkel flokken græsser på Eriks 1.mark ( og der lukkes til Eriks 2 mark)
Andre vall. der gerne må gå på græs i længere tid, er velkomne, Eks Svartur som er lidt tynd og måske Fla`mur ( hvis han og Krummi ellers kan enes :-)

I indgræsningsperioden, hvor hestene delvis bliver fodret med wrap, går Gina (som jo ikke kan tåle wrap) og Freisting på den lille trekantede græsfold og jordfolden, for sig selv. Efter indgræsning kommer de tilbage til hoppeflokken.

Resten af hoppeflokken flyttes over søen og græsser de marker der er her.

Resten af vall.flokken har jordfold på Vejgårds 1 mark samt sluse og græsser de marker der er der.

Der vil blive etableret en lille ,henholdsvis hoppe p-fold og vallkke p-fold, hvor folk i kortere tid, kan sætte deres hest når de syntes der er behov for det. Dette er under forudsætning af at de selv passer den.

Vi starter med p-fold til vallakkerne på den lille fold øst for stien op til vores skov. Og til hopperne med den lille fold vest for samme sti.

Hestene har hele vinteren gået ude i dagtimerne, på forholdsvis store marker, hvor de har haft mulighed for at nippe græs Så græs er ikke helt og aldeles nyt for dem .

Da det nok kræver flere mennesker at drive hestene tilbage fra græs vil vi fra på søndag, starte indgræsningen om eftermiddagen/aftenen (aftenfoderholdet).

Det er vigtigt at være konsekvent og vise hestene at man mener det når de lukkes tilbage.

Indgræsningsperioden
Morgen: hestene bliver fodret med wrap på marken som de plejer. Senere vil vi måske give dem lidt græs om morgenen også, hvis det kan lade sig gøre at drive dem tilbage når man er alene?

Aften: Hestene starter med en halv times græs og fodres derefter med stråfoder(wrap).

I takt med at græsningen trappes op – trappes wrapmængden ned. Så håber vi at det hele går op i en højere enhed og bliver som vi gerne vil have det.

Målet er stadig at hestene kommer på græs om morgenen og tages fra om aftenen. Men det er svært at sige hvornår det kan blive.

Dagens fodring vil fremgå af tavlen. Læs altid den og øvrige informationer i bogen inden I går igang

I sommerperioden vil der være vitaminkiks til rådighed som folk selv kan give. Men vi starter med at spise vinterkiksene op først.

Morgenvagt: hestene fodres på markerne med det wrap der er vejet op.

Til Onklerne kan det vejes det op i den grønne trillebører.

Til hopperne og de andre vallakker vejes wrappet op i de blå poser, med ca 4-5 kg i hver. De kan køres ud på markerne med trillebøren og man må også gerne bruge ATVèn med vogn.

Det vil være dejligt hvis i vil ryste wrappen lidt op så det ikke er så tungt at stå med når man er alene på marken med 10 sultne heste omkring sig.
Det er vigtigt at lærer hestene at holde afstand når I går ind på marken med foderet. Tag en longepisk med og vær konsekvent, de lærer det hurtigt.

Aftenvagt: hestene lukkes frem og tilbage på græs. Hestene skal holde afstand når i lukker leddet op, de må ikke mase på, tag en longepisk med og bed dem gå tilbage og vente på at i giver lov.
I indgræsningsperioden gives derefter dagens mængde wrap.
Husk både morgen og aften altid at lave mindst lige så mange bunker som der er heste.

Der tjekkes og gives frisk vand til hestene. Hvis vanddunken hos hopperne er ved at være tom, så giv os besked i god tid så vi kan sørge for den bliver fyldt. Hvis vi ikke er hjemme så kontakt nabo Niels mobil 28352105/86937810. De er som regel hjemme ved 16 tiden. Dette gælder også hvis el batteriet skal skiftes.
Stalden fejes altid inden man går hjem og det tjekkes om affaldsposerne skal tømmes.

Vedrørende rensning af klatter på markerne.
Flere af jordfoldene er så fulde af hestelort at der skal gøres en ekstra indsats så de bliver tilstrækkelig rene til at vi kan fodre på jorden. Det gælder akut jordfolden på Vejgårds mark. Sidste år havde vi en halv arb.dag først i april hvor vi rensede marker og ordnede hegn. Det har vi ikke haft i år, så vi er nødt til at gøre noget ved det nu.

Der tages ikke (fast) klatter på græsmarkerne i indgræsningsperioden da hestene sjældent klatter, den korte tid de går der. Men der tages klatter på jordfoldene.

Der etableres en markmødding hos onklerne, i slusen ved Eriks 1 mark, til brug for dem der bruger trillebør.

Og en markmødding hos vall. på Vejgårds 1 mark (jordfolden). Ligeledes til dem der bruger trillebør. Samt enpå jordfolden hos hopperne.

S/O sætter en pæl hvor de skal anlægges, så det både er let for maskinstationen og ikke forurener søer o.lign.

Klatsugeren bruges med stor fordel på græsmarkerne og skal tømmes på møddingen med overdækningen ved stalden. Klatsugeren jo alligevel skal køres tilbage. Ekstra bensin til klatsugeren står i maskinhuset.

Foderholdene tager klatter efter principperne:
På lige datoer hos hopperne og på ulige datoer hos vallakkerne

-Og efter princippet at hvis vagten har taget mindre end halvanden time, så har man lavet for lidt. Hvis den har taget mere end 2 timer, så laver man for meget:-)

Når indgræsningen er slut går Gina og Freisting igen i hoppeflokken. Men husk skulle der i en periode blive brug for at fodre lidt ekstra med stråfodder skal Gina og Freisting flyttes væk først. Det skal altid ske efter aftale med enten Sanne eller Rikke.

Om aftenen skal Røde og Elvis (som har sommereksem) på stald- og om morgenen skal de ud igen.

Vedr arbejdsdagen.
Vi starter kl 9 med morgenmad – fælles frokost – slut senest 17

Forinden skal hver især sørge for at muge ud, feje støv ned i boksen og at din kasse, ting og sager er ude af stalden. Det gælder også løse ting, gammelt foder tomme tønder o.l. i foderrummet. Altså inden rengøringsdagen. ( det er en god lejlighed til at få ordnet tingene så i ikke slæber det ,fuld at støv, ind i den rene stald igen

Opgaver og organisering kommer senere, men vi forventer at alle deltager.
Hvis du slet ikke kan den dag vil vi gerne have at du meddeler/skriver hvilken dag du så kan istedet. Dette vil give os mulighed for at at tilrettelægge det sådan at alle nødvendige opgaver bliver løst.

Efter st. rengøringsdag skal hver især kalke/male den boks de har brugt i vinteren og give træværket linolie. Materialerne vil blive stillet til rådighed i stalden.

Comments are closed.