Virksomhedsinfo

Ole Rode Jensen
Fløjstrup Mark 5
8330 Beder

CVR 25827627

CHR 87212

Danske Bank, Reg. nr. 3656, konto nr. 3661466839