Ormebehandling og markpleje

Det er vigtigt, at hestens parasitter (orm, æg og larver) bliver bekæmpet på det rigtige tidspunkt, effektivt og med de rigtige ormemidler. Det er også vigtigt, at både voksne parasitter og larver dræbes. En yderligere problemstilling er, at visse orm er blevet resistente over for bestemte præparater. Derfor har vi sammensat flg. ormeprogram på Fløjstrup Mark:
1. Ormekure

  • Inden græssæsonen (ca. maj): Noromectin vet.
  • Højsommer (ca. august) – lige år: Equest vet. – ulige år: Eqvalan vet.
  • Når frosten begynder (ca. januar): Equimax vet.

(se www.produktresume.dk for lægemiddelstyrelsens detaljerede gennemgange)

Inden nye heste kommer ind i flokken, skal de inden for 2-14 dage have fået ormekur svarende til den seneste kur, der er givet flokken.

2. Stald-hygiejne
Det er vigtigt, at der ikke strøs med halm i boksene. Hestene vil gerne nippe lidt af halm, men ikke af f.eks. spåner. Halm, som er forurenet med klatter, er en kilde til parasitter.

Samtidig er det vigtigt, at der hver dag fjernes klatter i boksene. Hos os tager foderholdet de værste klatter, men man er selv ansvarlig for at holde boksen ren. Dette minimerer risikoen for overførsel af parasitter ad den vej.

Der må ikke bruges samme trillebør til hø som til udmugning. Vi bruger to-hjulede kærrer til foder – og trillebøre til udmugning.

Krybber og drikkekopper skal hver dag ses efter for, om hesten har skidt i dem.

En gang om året skal stald bokse rengøres grundigt.

3. Mark-hygiejne
Vi spreder ikke mødding på hestenes marker.

Der samles klatter på jordfoldene hver dag. Af og til også på nogle af græsmarkerne. Græsmarkerne pudses (græsset slåes med en brakpudser) og rives i løbet af sommeren for at sprede og pulverisere klatterne.

Alle heste får ormekur på én gang.

Ved vinterfodring udenfor lægges høet i betonringene.

Comments are closed.